Ερώτηση που συνυπέγραψα με θέμα: «Χιλιάδες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία».