Ερώτηση που συνυπέγραψα με θέμα: «Μη πληρωμή επί πενταμήνου του διδακτικού και λοιπού προσωπικού των ελληνικών εκπαιδευτηρίων «Όμηρος» σε Χειμάρα και Κορυτσά».