Ερώτηση που συνυπέγραψα με θέμα: «Επιβολή ΦΠΑ σε ποσοστό 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση».