Ερώτηση που κατέθεσα προς τον Υπ. Παιδείας για τα κενά στα Δημοτικά σχολεία και ειδικότερα στα ολοήμερα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.