Ερώτηση που κατέθεσα προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Κουρουμπλή με Θέμα: « Φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα που δεν έχουν απογραφεί».